Γνωσιολογική Βάση: Πληρωμές
Πως θα λάβω το παραστατικό;
Συντάκτης George Vardikos, Τελευταία επεξεργασία από George Vardikos on 21 September 2007 10:43
Το παραστατικό σας θα το λάβετε μέσω e-mail. Θα είναι σε μορφή PDF και θα έχει ηλεκτρονική σήμανση από την εφορία. Δεν θα παραλάβετε κάποιο παραστατικό μέσω ταχυδρομείου, το PDF είναι το νόμιμο παραστατικό σας. Το τυπώνετε και είναι έτοιμο προς χρήση!
(1651 ψήφοι)
Βοήθησε
Δε βοήθησε