Γνωσιολογική Βάση
Πως θα λάβω το παραστατικό;
Συντάκτης George Vardikos on 21 September 2007 10:43
Το παραστατικό σας θα το λάβετε μέσω e-mail. Θα είναι σε μορφή PDF και θα έχει ηλεκτρονική σήμανση από την εφορία. Δεν θα παραλάβετε κάποιο παραστατικό μέσω ταχυδρομείου, το PDF είναι το νόμιμο παραστατικό σας. Το τυπώνετε και είναι έτοιμο προς χρήση!
(1650 ψήφοι)
Βοήθησε
Δε βοήθησε