Γνωσιολογική Βάση:
Ρυθμίσεις Outlook Express για την αλληλογραφία
Συντάκτης George Vardikos, Τελευταία επεξεργασία από George Vardikos on 26 June 2007 11:34

Παρακάτω ακολουθούν οι ρυθμίσεις που πρέπει να ακολουθήσετε για την ρύθμιση της αλληλογραφίας στο Outlook Express. Σημειώστε οτι πρέπει ήδη να έχετε δημιουργήσει έναν λογαριασμό αλληλογραφίας στο control panel του site σας.

1) Πηγαίνετε στην επιλογή Εργαλεία(Tools) -> Λογαριασμοί(Accounts) -> Add(Προσθήκη).
2) Συμπληρώνετε το εμφανιζόμενο όνομα (display name) με το όνομα που επιθυμείτε να φαίνεται σαν αποστολέας και επιλέγετε Επόμενο
3) Συμπληρώνετε το e-mail που δημιουργήσατε (πχ user@yourdomain.gr) και επιλέγετε Επόμενο.
4) Σαν διακομιστή εισερχόμενης (POP3) και εξερχόμενης (SMTP) αλληλογραφίας ορίζετε το mail.yourdomain.gr, αντικαθιστώντας το yourdomain.gr με το domain σας.
5) Στο όνομα χρήστη (account name) ορίζετε ολόκληρο το email σας (πχ user@yourdomain.gr) και σαν κωδικό (password) τον κωδικό που ορίσατε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού.
6) Επιλέγετε Τέλος (Finish). Μετά επιλέγετε τον λογαριασμό που δημιουργήσατε και πάτε στις Ιδιότητες (Properties)
7) Στην καρτέλα Διακομιστές (Servers), στις ρυθμίσεις εξερχόμενης αλληλογραφίας κάτω-κάτω επιλέγετε την επιλογή οτι απαιτείται έλεγχος ταυτότητας από τον διακομιστή (My server requires authentication).
8) Κάντε κλικ στο OK.


(2491 ψήφοι)
Βοήθησε
Δε βοήθησε