Γνωσιολογική Βάση: Hosting
Ρυθμίσεις Outlook 2013 για την αλληλογραφία
Συντάκτης Michael Cohen, Τελευταία επεξεργασία από Michael Cohen on 09 July 2015 12:18

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν επιθυμείτε ρυθμίσεις για το Outlook Express κάντε κλικ εδώ.

Παρακάτω ακολουθούν οι ρυθμίσεις που πρέπει να ακολουθήσετε για την ρύθμιση της αλληλογραφίας στο Outlook. Σημειώστε πως πρέπει ήδη να έχετε δημιουργήσει έναν λογαριασμό αλληλογραφίας στο control panel του site σας.


1
) Πηγαίνετε στην επιλογή Αρχείο (File) » Ρυθμίσεις Λογαριασμού (Account settings) » Ρυθμίσεις Λογαριασμού... (Account settings...) » Νέο... (New...).


2) Συμπληρώνετε το εμφανιζόμενο όνομα (Your Name) με το όνομα που επιθυμείτε να φαίνεται σαν αποστολέας

3) Συμπληρώνετε το e-mail που δημιουργήσατε (πχ user@yourdomain.gr)
4) Συμπληρώνετε το password που που ορίσατε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού
5) Πατήστε Next
6) Αν εμφανιστεί παράθυρο επιβεβαίωσης του SSL certificate, πατήστε Yes

7) Αν εμφανιστεί παράθυρο επιβεβαίωσης του Autodiscover του cPanel, πατήστε Allow

8) Επιλέγετε Τέλος (Finish)

 
(1 ψήφοι)
Βοήθησε
Δε βοήθησε