Γνωσιολογική Βάση: Hosting
Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας στον διακομιστή εξερχομένων
Συντάκτης Michael Cohen, Τελευταία επεξεργασία από Michael Cohen on 21 October 2015 13:44

Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή ότι απαιτείται έλεγχος ταυτότητας από τον διακομιστή εξερχομένων δείτε παρακάτω:

Για Outlook Express:
Στα Αγγλικά: Tools » Accounts » (επιλογή λογαριασμού) » Properties » Server » My server requires authentication
Στα Ελληνικά: Εργαλεία » Λογαριασμοί » (επιλογή λογαριασμού) » Ιδιότητες » Διακομιστές » Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας

Outlook Express

 

Για Outlook 2013:

File » Account Settings » Account Settings » (επιλογή λογαριασμού) » Change » More settings... » Outgoing Server » My outgoing server (SMTP) requires authentication


ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η πρώτη επιλογή (radio button) "Use same settings as my incoming mail server".

 
(1 ψήφοι)
Βοήθησε
Δε βοήθησε