Γνωσιολογική Βάση: Domains
Προώθηση σε Blogger
Συντάκτης Michael Cohen, Τελευταία επεξεργασία από Michael Cohen on 29 June 2016 16:41

Για να χρησιμοποιήσετε το domain σας ώστε να εμφανίζεται το site που έχετε στο Blogger, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την "Υπηρεσία προώθησης Ονόματος χώρου" επιλέγοντας ως τύπο προώθησης "IP" και δηλώνοντας ως IP την 216.239.32.21 ώστε να ενεργοποιηθεί η προώθηση.

Κατόπιν πατήστε από την μπάρα εργαλείων "Διαχείριση DNS ζώνης" και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα (όπου βλέπετε το todomainmou.gr αντικαταστήστε με το domain σας):

  1. Κάνετε edit το όνομα www.todomainmou.gr. (προσέξτε την τελεία στο τέλος) ώστε να δείχνει στη διεύθυνση ghs.google.com
  2. Προσθέστε το A record για το όνομα todomainmou.gr. (προσέξτε την τελεία στο τέλος) που να δείχνει στη διεύθυνση 216.239.34.21
  3. Προσθέστε το A record για το όνομα todomainmou.gr. (προσέξτε την τελεία στο τέλος) που να δείχνει στη διεύθυνση 216.239.36.21
  4. Προσθέστε το A record για το όνομα todomainmou.gr. (προσέξτε την τελεία στο τέλος) που να δείχνει στη διεύθυνση 216.239.38.21
  5. Προσθέστε το CNAME record που σας έχει δώσει η Google και είναι της μορφής xxxxxxxxxx.todomainmou.gr. (προσέξτε την τελεία στο τέλος) που να δείχνει στη διεύθυνση που επίσης σας έχει δώσει η Google και είναι της μορφής gv-xxxxxxxxxxxx.dv.googlehosted.com
(3 ψήφοι)
Βοήθησε
Δε βοήθησε