Γνωσιολογική Βάση: Hosting
Μπορείτε να κάνετε την μεταφορά του site μου σε εσάς;
Συντάκτης George Vardikos, Τελευταία επεξεργασία από George Vardikos on 08 February 2010 19:08

Αν στην προηγούμενη εταιρία είχατε σαν control panel το cpanel τότε μπορούμε να αναλάβουμε την μεταφορά του (αρχεία, email κλπ) σε εμάς χωρίς κάποιο κόστος. θα χρειαστεί να ανοίξετε ένα ticket στο οποίο θα μας δίνετε όλες τις πληροφορίες του λογαριασμού σας στην προηγούμενη εταιρία και θα φροντίσουμε για την μεταφορά του σε εμάς. Σημειώστε πως πρέπει στον παλαιό server να επιτρέπεται η μεταφορά του website (κάποιες εταιρίες μπορεί να το έχουν κλειδώσει) καθώς και οτι πρέπει να τρέχετε PHP5/MySQL5 διαφορετικά ενδέχεται το website σας να μην παίζει σωστά.

(1856 ψήφοι)
Βοήθησε
Δε βοήθησε