Γνωσιολογική Βάση:
Πόσο χρονικό διάστημα παίρνει η έγκριση του domain μου από την ΕΕΤΤ;
Συντάκτης George Vardikos, Τελευταία επεξεργασία από George Vardikos on 03 November 2011 16:11

Από 31/10/2011 και έπειτα, με την κατοχύρωση σας καταθέτουμε "Δήλωση Καταχώρησης" στο Μητρώο. Το domain είναι διαθέσιμο προς χρήση εντός 3 ωρών. Εφόσον εξοφληθεί, την 6η ημέρα γίνεται η τελική κατοχύρωση του domain και η τιμολόγηση του, πάντως μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε από την 1η ημέρα.


(1819 ψήφοι)
Βοήθησε
Δε βοήθησε