Γνωσιολογική Βάση
Τι χρειάζεται για μεταβίβαση του domain σε άλλον ιδιοκτήτη;
Συντάκτης George Vardikos on 24 February 2016 12:26

Για την αλλαγή ιδιοκτήτη απαιτούνται τα εξής:

-Δημιουργία username του νέου ιδιοκτήτη (αν δεν υπάρχει) στο σύστημα διαχείρισης ονομάτων στη διεύθυνση www.hyperhosting.gr/grdomains.

-Δήλωση του ν.105 υπογεγραμμένη από τον τωρινό δικαιούχο του domain και θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής από κάποια δημόσια αρχή, στην οποία θα δηλώνει το κάτωθι κείμενο: αποδέχομαι την αμετάκλητη μεταβίβαση του domain [όνομα domain] στον νέο ιδιοκτήτη με ονοματεπώνυμο (ή επωνυμία) [.......] με username στο σύστημα σας [username]. Σε περίπτωση που ο τωρινός ιδιοκτήτης είναι εταιρία, θα χρειαστούμε επιπροσθέτως το ΦΕΚ της εταιρίας που αναφέρει ότι ο υπογράφων έχει δικαίωμα μονής υπογραφής, αν την εταιρία πρέπει να την δεσμεύσουν δύο ή περισσότεροι εταίροι/εκπρόσωποι τότε θα πρέπει ο καθένας ξεχωριστά να ετοιμάσει την συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση.

-Κατάθεση του κόστους μεταβίβασης (το οποίο είναι 23,80 ευρώ με τον ΦΠΑ για .gr domain, 23,38 ευρώ με τον ΦΠΑ για .com domain, 27,38 ευρώ με τον ΦΠΑ για .net domain, 25,84 ευρώ με τον ΦΠΑ για .info domain, 27,06 ευρώ με τον ΦΠΑ για .org domain, 28,04 ευρώ με τον ΦΠΑ για .biz domain) σε έναν από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς:

 

Εθνική: GR53 0110 0760 0000 0766 0541 025 (07660541025)
Alpha: GR74 0140 9810 9810 0231 0005 090 (981002310005090)
Eurobank: GR84 0260 2580 0007 7010 0940 962 (00260258770100940962)
Πειραιώς: GR10 0172 1160 0051 1602 0385 428 (5116020385428)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κατάθεση να αναφέρει σαν αιτιολογία το domain σας και τη λέξη μεταβίβαση, πχ "HYPERHOSTING.GR ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ" ή "HYPERHOSTING.GR MET".

-Αποστολή της υπεύθυνης δήλωσης μαζί με το καταθετήριο (αντίγραφο του) στη διεύθυνση:
HYPERHOSTING
Αρριανού 1
17456 Άλιμος

Μόλις λάβουμε τα παραπάνω τότε προωθούμε την αίτηση μεταβίβασης στην ΕΕΤΤ. Η αίτηση μεταβίβασης από 31/10/2011 εγκρίνεται άμεσα. Σημειώστε οτι για τα .com .net .org .info .biz domains γίνεται ταυτόχρονη ανανέωση της διάρκειας εκχώρησης για 2 έτη ενώ για τα .gr domains όχι. Επιπροσθέτως σημειώστε ότι για τα .eu domains δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη διαδικασία μεταβίβασης, απλά κάνετε αίτηση μεταφοράς του domain στο νέο λογαριασμό.

 

 
(1111 ψήφοι)
Βοήθησε
Δε βοήθησε