Πελάτες

Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη από ένα ευρύ φάσμα πελατών. Μέσα στους πελάτες μας συγκαταλέγονται υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία, δήμοι, πολιτικοί, βιομηχανίες, εταιρίες παροχής υπηρεσιών Internet, εμπορικές επιχειρήσεις, τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, καλλιτέχνες, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιώτες κλπ. Η ανθρωποκεντρική υποστήριξη που παρέχουμε είναι ο κύριος παράγοντας επιλογής της HyperHosting για το σημαντικό θέμα της παρουσίας στο Internet.

Close ΨΗΦΙΑΚΟ βήμα
cPanel Certified Partner