ΠΑΚΕΤΑ CLOUD

Χαρακτηριστικά πακέτου cloud B
CPU 2 Xeon Gold cores
RAM 2 GB ECC
Enterprise SSD 100 GB
Traffic / μήνα 1TB
Επιπλέον Χαρακτηριστικά
Λειτουργικό σύστημα
Σύστημα διαχείρισης
Χώρος FTP Backup
Κίνηση δεδομένων (Traffic) Κίνηση δεδομένων (Traffic)
SpamExperts
Διευθύνσεις IP
Management**
** Αναβάθμιση λειτουργικού, παραμετροποίηση cPanel, ρύθμιση firewall, kernel patching με KernelCare, monitoring ανά 5 λεπτά με άμεση απόκριση τεχνικού
Close ΨΗΦΙΑΚΟ βήμα
cPanel Certified Partner