ΠΑΚΕΤΑ CLOUD

Χαρακτηριστικά πακέτου cloud D
CPU 6 Xeon cores
RAM 8 GB
Hard Drive 300 GB
Traffic / μήνα 2TB
Επιπλέον Χαρακτηριστικά
Λειτουργικό σύστημα
Σύστημα διαχείρισης
Χώρος FTP Backup
Κίνηση δεδομένων (Traffic) Κίνηση δεδομένων (Traffic)
SpamExperts
Διευθύνσεις IP
Management**
** Αναβάθμιση λειτουργικού, παραμετροποίηση cPanel, ρύθμιση firewall, kernel patching με KernelCare, monitoring ανά 5 λεπτά με άμεση απόκριση τεχνικού
cPanel Certified Partner